Опазването на околната среда е тема, която има място не само в приоритетите на възрастните, но и в живота на най-малките. Ние от Музейко, в партньорство с Kaufland Bulgaria и с подкрепата на Екобулпак АД и Bulecopack, Софийска вода, част от Veolia и Olympus Foods Bulgaria, създадохме образователна кампания, в която насочваме вниманието към грижата за околната среда.

За нашата мисия

Бъдещето на околната среда зависи от всички нас, включително и от децата. Затова ние вярваме, че опазването ѝ трябва да се учи отрано. Като детски научен център, ние от Музейко решихме, да ти помогнем, да научиш своето дете на това колко е важно да се грижим за околната среда и да му покажеш първите стъпки в тази отговорна задача.

Как? Присъедини се към мисията ни, като изберете една от нашите суперсили и заедно с твоето дете разберете повече за това как с лесни стъпки можете да допринесете за едно по-зелено бъдеще.

Избери суперсила

Разбери повече за нашите суперсили, които помагат
на теб и твоето дете да опазвате околната среда и да
допринасяте към мисията ни за по-чиста планета!

Да използваш повторно

Всяка стара вещ може да живее втори живот. Давайки ѝ шанс и преизползвайки непотребните предмети около теб, ти имаш суперсилата да намалиш отпадъка, който отива в природата.

Да рециклираш

За теб една празна бутилка може да изглежда като боклук, но рециклирайки я, ти имаш суперсилата да я превърнеш в ценен ресурс, чийто път не е приключил.

Да цениш

Водата е изчерпаем ресурс, който е жизненоважен за човечеството. Когато я цениш и пестиш, ти имаш суперсилата да допринасяш за опазването на околната среда.

Да изхвърляш разделно

Проблемът със замърсяването на околната среда е един от най-големите, но решението му може да бъде толкова лесно – например да използваш суперсилата си да изхвърляш разделно, за да допринасяш за една по-чиста околна среда

Да спестяваш

Колкото и да са малки, електрическите крушки могат да имат голям отпечатък върху нашата планета. Когато научаваш коя крушка е по-щадяща за околната среда, ти използваш своята суперсила да спестяваш и да допринасяш за оптимизиране на електричеството.

Изложба „Заеднодействай с Музейко“
Цени. Спестявай. Използвай повторно. Изхвърляй разделно. Рециклирай.

Създадохме активна образователна pop-up изложба, която демонстрира ежедневни процеси от бита.
Модулите могат да бъдат видяни в Детски научен център Музейко на адрес: ул. Професор Боян Каменов № 3, София 1700.

Модул „Сортер“ онагледява разделното събиране на отпадъците от опаковки.

Модул „Осветление“ илюстрира ефекта на обикновените крушки, както и този на LED осветлението върху околната среда.

Модулът „Водата у дома“ онагледява огромното количеството вода, което използваме в ежедневието, и дългия сложен път на пречистването й преди да стигне обратно в природата.

Модул „Стари предмети с ново предназначение“ показва как ненужни предмети могат да бъдат използвани отново или да бъдат ценни за някой друг.

Модул „Къде отиват играчките?“ поставя акцент върху замърсяването на океаните с пластмаса, особено с играчки.

Пет активни и забавни мини-изложби разглеждат ключови проблеми и предизвикват децата и семействата да се включат в решенията.
Дали можем да използваме по-малко вода у дома?
Правилно ли изхвърляме използваните опаковки и можем ли да им дадем втори живот?
Какво да направим, за да дадем втори живот на вещи, които вече не са ни необходими?
Как можем да намалим замърсяването на околната среда, което се генерира от производството на енергия?

Тези и други въпроси „изскачат“ пред децата, докато се разхождат в Музейко и като част от играта ги предизвикват към действие.

Страницата е разработена по проект AAA. Accessible Art for All/Ангажирани артисти в акция с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Автори: Изложбата е разработена от екип на Детски научен център Музейко и FUNKT студио с графики и илюстрации от POSTSTUDIO.

Партньори: Kaufland България, Екобулпак България АД, Булекопак, Софийска вода – част от Групата Веолия и Olympus Foods Bulgaria